serializacja leków

Na czym polega serializacja leków?

W dzisiejszych czasach, wraz ze wzrostem globalnej produkcji i dystrybucji leków, bezpieczeństwo pacjentów oraz integralność łańcucha dostaw stały się priorytetem dla branży farmaceutycznej. Jednym z kluczowych narzędzi w zapewnieniu bezpieczeństwa i śledzeniu produktów leczniczych jest serializacja leków. Ale na czym polega to pojęcie i dlaczego jest tak istotne?

Serializacja to proces unikatowego oznaczania produktów leczniczych poprzez nadanie im indywidualnego, ścisłego identyfikatora. Jest to unikalny kod, który umożliwia jednoznaczną identyfikację produktu oraz śledzenie jego drogi od producenta do pacjenta. Cel serializacji leków jest prosty, ale niezwykle istotny – zminimalizowanie ryzyka podrabiania leków, zwalczanie fałszerstw oraz umożliwienie błyskawicznego reagowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości w łańcuchu dostaw.

Serializacja leków kluczem bezpieczeństwa pacjentów

Zjawisko fałszerstw leków stało się globalnym problemem zagrażającym bezpieczeństwu pacjentów i renomie firm farmaceutycznych. Fałszowane leki mogą zawierać niewłaściwe składniki, być nieefektywne lub wręcz szkodliwe dla zdrowia. Dlatego też wiele krajów wprowadziło regulacje i wymogi dotyczące serializacji leków, aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i chronić legalny rynek farmaceutyczny.

Proces serializacji leków obejmuje nadanie każdemu opakowaniu produktu farmaceutycznego unikalnego kodu kreskowego, który zawiera informacje o identyfikacji produktu oraz kluczowe dane do śledzenia. Te informacje obejmują numer seryjny, datę produkcji, termin ważności, a także identyfikatory producenta i miejsca produkcji. Cały ten zestaw danych tworzy tzw. Globalny Numer Identyfikacyjny Produktu (GTIN), który jest kluczowym elementem w systemie śledzenia leków.

Serializacja ułatwia logistykę

Wprowadzenie serializacji leków przynosi szereg korzyści dla różnych uczestników łańcucha dostaw farmaceutycznych. Po pierwsze, pacjenci zyskują pewność, że otrzymują autentyczny produkt o odpowiednich parametrach i składzie. Po drugie, firmy farmaceutyczne zyskują narzędzie do skutecznego zwalczania podrabiania leków, co chroni ich reputację i buduje zaufanie klientów.

Producentom leków umożliwia to również monitorowanie całego procesu produkcji, dystrybucji i sprzedaży. W razie potrzeby mogą szybko zlokalizować źródło potencjalnego zagrożenia, co pozwala na skuteczne działania naprawcze. Ponadto, serializacja leków wprowadza efektywność do zarządzania zapasami i obiegiem produktów w łańcuchu dostaw, co może przekładać się na ograniczenie strat finansowych związanych z utratą niewłaściwie zidentyfikowanych leków.

Serializacja leków – MES i SCM

Zanim jednak serializacja leków stała się powszechną praktyką, wymagała wielu zmian i dostosowań w branży farmaceutycznej. Wprowadzenie nowych technologii, jak np. systemy zarządzania produkcją (MES) czy oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), stało się nieodzowne dla efektywnego wdrożenia serializacji. Firmy musiały dostosować swoje procesy produkcyjne, wprowadzić nowe standardy jakości oraz przeszkolić personel.

©2023 zaznaczpszczole.pl